Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.4


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.4

Umowa na dostawę mediów i usług telekomunikacyjnych

 

Brak jest prawnie uzasadnionych podstaw, które zakazywałyby upadłemu zawierania umów na dostawę mediów, bądź na dostawę usług telekomunikacyjnych. Pozbawianie upadłego prawa zawierania tego rodzaju umów rodziło by niebezpieczeństw tzw. ostracyzmu społecznego

 

radca prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy
 telefon: 666 911 333, www.jaworska-kancelaria.pl