Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.5


Umowa rachunku bankowego i karty płatniczej

 

Brak jest prawnie uzasadnionych podstaw, które zakazywałyby upadłemu zawierania umów rachunku bankowego i karty płatniczej.

Należy jednak pamiętać, że środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym należą do masy upadłości i z nich zaspokajani są wierzyciele. Syndyk ma jednak prawo rozwiązać umowę rachunku bankowego.

Praktyka pokazuje, że upadły niejednokrotnie napotyka na trudności związane z zawarciem umowy rachunku bankowego. Takie działanie Banków  może być postrzegane jako naruszenie dóbr osobistych upadłego.

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację