Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.6


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.6

 

Czy upadły może zaciągać zobowiązania pieniężne podczas trwania procesu upadłościowego?

 

Zadłużanie się upadłego po ogłoszeniu upadłości w trakcie postępowania upadłościowego powinno być nagannie traktowane i zmierzać do umorzenia postępowania upadłościowego czyli utratą prawa dłużnika na oddłużenie.

 

Takie zachowanie jest postrzegane jako umyślne powiększanie stanu swojego zadłużenia i stanu niewypłacalności.

 

Inna sytuacja dotyczy osoby, co do której postępowanie upadłościowe zostało zakończone. Tu nie ma przeciwwskazań do zaciągania nowych zobowiązać, o ile oczywiście oddłużony konsument będzie miał z czego je spłacać.

 

radca prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy
 telefon: 666 911 333, www.jaworska-kancelaria.pl