Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.7


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.7

Co z dziećmi upadłego?

 

Z racji tego, że osoby pozostające na utrzymaniu upadłego nie powinny ponosić negatywnych konsekwencji ogłoszenia upadłości rodziców postępowanie to nie powinno w sposób negatywny wpływać na ich sytuacje życiową, zdrowotną i majątkową.

 

Dopuszcza się więc, aby upadły zawierał umowy dotyczące kształcenia dzieci, gdyż wychowanie dzieci i troska o nie leży w obowiązkach rodziców nakładanych przez kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

Ponoszone przez rodzica nakłady finansowe nie mogą jednak być podstawą do uszczuplenia masy upadłości poprze nie przekazywanie na jej rzecz kwot, które powinny do niej trafić.

 

radca prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy
 telefon: 666 911 333, www.jaworska-kancelaria.pl