Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej w sytuacji zawarcia układu.

Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką za zobowiązania spółki bez ograniczeń, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

W wyroku z dnia 26.01.2018 sygn. akt. II CSK 468/17 Sąd Najwyższy stwierdził, że w sytuacji zawarcia przez spółkę układu z wierzycielami wspólnicy spółki ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec wierzycieli jednak tylko w zakresie zrestrukturyzowanego zobowiązania spółki.

Tym samym wierzyciel nie może żądać zaspokojenia swojego zobowiązania w zakresie przekraczającym zawarty układ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top