Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej w sytuacji zawarcia układu.


Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką za zobowiązania spółki bez ograniczeń, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

W wyroku z dnia 26.01.2018 sygn. akt. II CSK 468/17 Sąd Najwyższy stwierdził, że w sytuacji zawarcia przez spółkę układu z wierzycielami wspólnicy spółki ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec wierzycieli jednak tylko w zakresie zrestrukturyzowanego zobowiązania spółki.

Tym samym wierzyciel nie może żądać zaspokojenia swojego zobowiązania w zakresie przekraczającym zawarty układ.

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację