Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej w sytuacji zawarcia układu.


Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej w sytuacji zawarcia układu.

 

Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką za zobowiązania spółki bez ograniczeń, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

 

W wyroku z dnia 26.01.2018 sygn. akt. II CSK 468/17 Sąd Najwyższy stwierdził, że w sytuacji zawarcia przez spółkę układu z wierzycielami wspólnicy spółki ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec wierzycieli jednak tylko w zakresie zrestrukturyzowanego zobowiązania spółki.

 

Tym samym wierzyciel nie może żądać zaspokojenia swojego zobowiązania w zakresie przekraczającym zawarty układ.

 

radca prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy
 telefon: 666 911 333, www.jaworska-kancelaria.pl