Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.8

Co z zatrudnieniem upadłego?

 

Upadły podczas trwania postępowania upadłościowego powinien a nawet musi podejmować zatrudnienie. Syndyk nie ma jednak mocy, aby ingerować w rodzaj i charakter pracy wykonywanej przez upadłego.

Co ważne, gdy po ustaleniu planu spłat wynagrodzenie upadłego wzrośnie nie ma to wpływu na plan spłat ustalony przez sąd upadłościowy. Jeżeli natomiast nastąpi istotna poprawa sytuacji upadłego z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzenia za pracę lub dochodów z działalności zarobkowej.  Każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić wtedy z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli.

Do takiej poprawy sytuacji majątkowej dojdzie np. w drodze odziedziczenia przez upadłego majątku, otrzymania jakiejś darowizny, wygranej w Totolotka i tym podobnych zdarzeń. Z oczywistych względów z wnioskiem o wprowadzeniu tego rodzaju zmiany w planie spłaty występować będą wierzyciele zainteresowani zwiększeniem zakresu obowiązków upadłego. Zmiana może mieć miejsce poprzez podwyższenie spłat bądź skrócenie okresu spłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top