Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.9


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.9

Czy upadły po ustaleniu planu spłat może otworzyć działalność gospodarczą?

 

Upadły po ustaleniu przez sąd planu spłat i w trakcie jego wykonywania może otworzyć działalność gospodarczą. Taki zabieg jest jednak niemożliwy w trakcie trwania postępowania upadłościowego.

 

Skoro upadłość konsumencka kończy się z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłat to nic nie stoi na przeszkodzie aby po tej dacie upadły rozpoczął uzyskiwanie dochodu z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej.

 

radca prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy
 telefon: 666 911 333, www.jaworska-kancelaria.pl