Co zwalnia z płacenia alimentów? Kiedy nie należą się alimenty na dziecko?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Przepisy przewidują sytuacje, po których wystąpieniu możemy doprowadzić do zaprzestania płacenia alimentów. Pamiętać jednak należy, że uchylenie obowiązku alimentacji może nastąpić jedynie poprzez orzeczenie sądowe. Wymaga więc złożenia stosownego pozwu. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego: jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem; jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się; jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Z obowiązku zwalniają osiągnięcie przez dziecko samodzielności finansowej, zaprzestanie dalszej nauki, zawarcie przez dziecko związku małżeńskiego, znalezienie się rodzica w trudnej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top