Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Na sumę kosztów składać się będą: opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego; wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy sądowego; wydatki sądowe w toku postępowania. Od wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego musisz zapłacić opłatę sądową w wysokości 1.000 zł. Wyjątek stanowi uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (jeden z rodzajów restrukturyzacji), tu opłata wynosi 200 zł. Prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego można zlecić radcy prawnemu lub adwokatowi. Koszty zastępstwa procesowego wynosić będą co najmniej 3.600 zł. Im bardziej skomplikowana sprawa, tym koszty te mogą być wyższe.Koszt uproszczonej restrukturyzacji będzie zdecydowanie niższy niż w przypadku innych postępowań restrukturyzacyjnych. Zasadniczymi kosztami są: koszty obwieszczeń w MSiG (500 zł za obwieszczenie), opłata sądowa od wniosku o zatwierdzenie układu (1000 zł) oraz wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego. Celem ustawodawcy było ograniczenie ustawowe maksymalnego wynagrodzenia doradców zwłaszcza w stosunku do mikro i małych przedsiębiorców oraz w przypadku, gdy sąd odmówi zatwierdzenia układu lub dojdzie do umorzenia postępowania. Regulacje zapewniają zatem dłużnikowi, że postępowanie nie będzie drogie, szczególnie w razie niepowodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top