Z czym wiąże się upadłość konsumencką?


Upadłość konsumencka jest sposobem na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Upadłość konsumencka jest sposobem na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. W procesie dotyczącym upadłości sąd ustala plan spłaty wierzycieli zawierający zasady spłacania zadłużenia oraz wyznacza syndyka, który jest odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem upadłego oraz dokonywanie podziału środków między wierzycieli.

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację