Z czym wiąże się upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest sposobem na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Upadłość konsumencka jest sposobem na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. W procesie dotyczącym upadłości sąd ustala plan..

Jak wygląda podział majątku przy rozwodzie?

Podział majątku wspólnego polega na tym, aby określone składniki majątkowe stały się tylko i wyłącznie własnością jednego a nie obojga małżonków. Jednak podział majątku wspólnego nie jest uzależniony od rozwodu, ponieważ może nastąpić: przed rozwodem, w jego trakcie rozwodu lub kilka lat po rozwodzie. Podział majątku wspólnego małżeństwa może zostać wykonany na drodze sądowej lub polubownie (pozasądowy). Aby dokonać podziału sądowo należy najpierw złożyć odpowiedni wniosek..

Co robi likwidator stowarzyszenia?

Zgodnie z przepisami podstawowym obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie jak najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanej organizacji przed nieuzasadnionym uszczupleniem. Maksymalny termin na zakończenie tego procesu to rok. Początek terminu określa data podjęcia uchwały lub data wskazana w postanowieniu sądu o rozwiązaniu stowarzyszenia i zarządzeniu likwidacji. Czynności, które likwidator musi podjąć to:..

To Top