Kategoria: Upadłość

Sądy nie mogą poszukiwać na siłę podstaw do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Oddalenie wniosku może nastąpić jedynie wyjątkowo w przypadku rażącej wadliwości wniosku, oczywistej niezgodności z prawdą informacji podanych w jego uzasadnieniu lub niezupełności uniemożliwiających ocenę jego zasadności. Drobne rozbieżności, niespójności, omyłki mogące dać się zauważyć podczas wysłuchania dłużnika są usprawiedliwione szczególną sytuacją jaką niewątpliwie jest składanie zeznań prze sądem, który siłą rzeczy niesie za sobą ujemne..

To Top