Co to jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to proces zbiorczych działań w sferze kapitałowej, zarządczej (organizacyjnej), czy po stronie aktywów firmy, których celem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku. Procedura zmierzająca do uniknięcia ogłoszenia upadłości wiąże się m.in. ze znalezieniem przyczyn kryzysu ekonomicznego przedsiębiorstwa, ich eliminacją, poprawą relacji z wierzycielami, czy kontrahentami. Występuje też możliwość poprawy płynności finansowej w przyszłości na skutek pozyskania dodatkowych źródeł finansowania. Skorzystanie z powyższych aspektów restrukturyzacji firmy możliwe jest na skutek czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Procedury te są regulowane przez ustawę prawo restrukturyzacyjne i dzięki nim dłużnik może zyskać m.in. ochronę przed egzekucją komorniczą.W tzw. Tarczy 4.0 wprowadzono narzędzie, które stało się bardzo popularne wśród polskich firm i jest wykorzystywane nie tylko przez hotele i restauracje, ale również firmy przemysłowe, odzieżowe, transportowe itp. To uproszczona restrukturyzacja. Jest to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ ustawodawca przewidział, że obwieścić o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego można najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r., jednakże pojawiają się już głosy, aby narzędzie to w tej lub nieco zmodyfikowanej formie zostawić na stałe w polskich porządku prawnym, ponieważ dotychczasowe rozwiązania w zakresie restrukturyzacji firm (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i sanacja) to procedury skomplikowane, czasochłonne i drogie, a w konsekwencji nieefektywne. Gwarancje praw wierzycieli są tam zapewnione, jednakże powodują one jednocześnie to, że restrukturyzacja się nie udaje. Uproszczona restrukturyzacja miała być w założeniu tania, efektywna i szybka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top