Jaki jest czas na złożenie wniosku o upadłość firmy?

Za czas właściwy należy uznać termin 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Moment, w którym dłużnik staje się niewypłacalny.

O niewypłacalności można mówić tylko wówczas, gdy dłużnik z powodu braku środków, przez dłuższy czas nie wykonuje swoich zobowiązań finansowych.

Restrukturyzacja czy upadłość?

Postępowanie restrukturyzacyjne cechuje to, że dłużnik dalej prowadzi swoją działalność i zawiera układ określający terminy i wysokości wierzytelności jakie będą spłacane. Najczęstsze propozycje układowe to rozłożenie okresu spłaty na raty, redukcja zadłużenia czy umorzenie odsetek.

Co możesz zyskać dzięki otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego?

— Wstrzymanie egzekucji komorniczych

— Zmniejszenie wysokości zobowiązań

— Odroczenie terminu płatności

— Rozłożenie długów na raty

— Odstąpienie od niekorzystnych umów

— Wstrzymanie postępowań przeciwko dłużnikowi

— Anulowanie niekorzystnych transakcji

— Sprzedaż majątku bez obciążeń

— Dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top