Wniosek o ogłoszenie upadłości przerywa bieg przedawnienia


Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przerywa bieg przedawnienia wierzytelności wskazanej we wniosku będącej przedmiotem roszczenia. Co istotne nawet jeżeli we wniosku o ogłoszenie upadłości została wskazana wierzytelność, która istniała, a wniosek został oddalony na podstawie art. 13 ust 1 ustawy prawo upadłościowe, te ten wniosek przerywa bieg przedawnienia również co do tej wierzytelności.

Bieg przedawnienia przerywa bowiem każda czynność przed sądem podjęta w celu dochodzenia roszczenia. Co więcej złożenie wniosku obliguje sąd do badania całego stanu majątkowego dłużnika. (wyrok Sądu Najwyższego z 6.10.2004 r., I CK 71/04, OSG 2005 nr 4, poz 50)

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację