Wniosek o ogłoszenie upadłości przerywa bieg przedawnienia


Wniosek o ogłoszenie upadłości przerywa bieg przedawnienia

 

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przerywa bieg przedawnienia wierzytelności wskazanej we wniosku będącej przedmiotem roszczenia. Co istotne nawet jeżeli we wniosku o ogłoszenie upadłości została wskazana wierzytelność, która istniała, a wniosek został oddalony na podstawie art. 13 ust 1 ustawy prawo upadłościowe, te ten wniosek przerywa bieg przedawnienia również co do tej wierzytelności.

 

Bieg przedawnienia przerywa bowiem każda czynność przed sądem podjęta w celu dochodzenia roszczenia. Co więcej złożenie wniosku obliguje sąd do badania całego stanu majątkowego dłużnika. (wyrok Sądu Najwyższego z 6.10.2004 r., I CK 71/04, OSG 2005 nr 4, poz 50)

 

radca prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy
 telefon: 666 911 333, www.jaworska-kancelaria.pl