Czy można zaskarżyć postanowienie o zabezpieczeniu majątku upadłego?

Sąd upadłościowy może wydać postanowienie o zabezpieczeniu majątku dłużnika polegające na ustanowieniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, zawieszeniu postępowania egzekucyjne, uchyleniu zajęcia na rachunku bankowy, czy powołaniu Zarządu Przymusowego.

Sąd może stosować także inne sposoby zabezpieczenia polegające np. na zakazie dokonywania określonych w postanowieniu czynności faktycznych czy prawnych, a także inne sposoby nie wymienione wprost w kodeksie postępowania cywilnego czy prawie upadłościowym. Co ważne postanowienia te podlegają wykonaniu w chwili podpisania postanowienia przez sąd.

Odnosząc się do zadanego w treści pytania wskazuję, iż zaskarżeniu nie podlegają jedynie postanowienia w przedmiocie powołania Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, Zarządu Przymusowego, czy też dokonywania określonych w postanowieniu czynności faktycznych czy prawnych.

Podlegają zaskarżeniu natomiast zawieszenie postępowania egzekucyjne i uchyleniu zajęcia na rachunku bankowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top