Obce państwo ogłosiło Twoją upadłość – sąd polski musi ją uznać!


Obce państwo ogłosiło Twoją upadłość – sąd polski musi ją uznać!

 

Orzeczenia sądów państw członkowskich podlegają uznaniu z mocy prawa przez sądy polskie.

 

Państwo członkowskie może odmówić uznania postępowania upadłościowego tylko wówczas gdy pozostaje w oczywistej sprzeczności z obowiązujący stanem prawnym z podstawowymi zasadami lub konstytucyjnie zagwarantowanymi prawami i wolnościami.

 

Uznanie bowiem opiera się na zasadnie wzajemnego zaufania a państwa członkowskie nie maja prawa do merytorycznej kontroli orzeczenia.

 

radca prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy
 telefon: 666 911 333, www.jaworska-kancelaria.pl