Obce państwo ogłosiło Twoją upadłość – sąd polski musi ją uznać!

Orzeczenia sądów państw członkowskich podlegają uznaniu z mocy prawa przez sądy polskie.

Państwo członkowskie może odmówić uznania postępowania upadłościowego tylko wówczas gdy pozostaje w oczywistej sprzeczności z obowiązujący stanem prawnym z podstawowymi zasadami lub konstytucyjnie zagwarantowanymi prawami i wolnościami.

Uznanie bowiem opiera się na zasadnie wzajemnego zaufania a państwa członkowskie nie maja prawa do merytorycznej kontroli orzeczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top