Obce państwo ogłosiło Twoją upadłość – sąd polski musi ją uznać!


Orzeczenia sądów państw członkowskich podlegają uznaniu z mocy prawa przez sądy polskie.

Państwo członkowskie może odmówić uznania postępowania upadłościowego tylko wówczas gdy pozostaje w oczywistej sprzeczności z obowiązujący stanem prawnym z podstawowymi zasadami lub konstytucyjnie zagwarantowanymi prawami i wolnościami.

Uznanie bowiem opiera się na zasadnie wzajemnego zaufania a państwa członkowskie nie maja prawa do merytorycznej kontroli orzeczenia.

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację