Przetarg, aukcja czy sprzedaż z wolnej ręki

Powyższe zagadnienia reguluje art. 311 ust 1 ustawy prawo upadłościowe.

W myśl jego zapisów likwidacji masy upadłości można dokonać zarówno poprzez przetarg, aukcję jak i na zasadzie sprzedaży z wolnej ręki. Co istotne w przypadku przedsiębiorstwa Syndyk może odstąpić od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości tylko za zgodną rady wierzycieli a w sytuacji jej braku tylko za zgodą Sędziego Komisarza i tylko wówczas gdy sprzedaż w całości nie jest możliwa.

Na chwilę obecną ustawodawca nie opowiada się za żądnym ze sposobów likwidacji masy upadłości. W związku z tym to od stanu majątku upadłego a także często do decyzji rady wierzycieli zależy to, z jakim sposobem likwidacji masy będziemy mieli do czynienia. Przy wyborze metod likwidacji należy mieć na uwadze przede wszystkim rodzaj majątku, jego popyt na rynku, oraz stan fizyczny i prawny poszczególnych składników.

W przypadku sprzedaży ruchomości najczęściej spotykamy się ze sprzedażą z wolnej ręki. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa najlepszym sposobem jego upłynnienia jest przetarg bądź aukcja. Z kolei przy sprzedaży nieruchomości praktyka wskazuje że najczęstszym sposobem jej wyzbycia się jest sprzedaż z wolnej ręki. Nie ulega jednak wątpliwości, że sprzedaż w formie przetargu bądź aukcji trwa znacznie dłużej niż sprzedaż z wolnej ręki i ten sposób wyzbycia się majątku dłużnika niesie za sobą wzrost kosztów postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top