Skarga Pauliańska w postępowaniu upadłościowym


Bezskuteczność wobec masy upadłości (majątku upadłego) rozporządzenia majątkiem upadłego w sytuacji pozbycia się majątku na rzecz osoby trzeciej (obcej w stosunku do upadłego), będzie miała rację bytu w sytuacji, gdy zostaną spełnione następujące przesłanki:

  1. istnienie godnego ochrony interesu wierzyciela
  2. dokonanie czynności przez upadłego z osobą trzecią
  3. dokonanie przez upadłego czynności na niekorzyść wierzyciela
  4. uzyskanie przez osobę trzecią korzyści
  5. dokonanie przez upadłego czynności świadomie na niekorzyść wierzycieli
  6. działanie osoby trzeciej w złej wierze (specjalnie na niekorzyść wierzycieli

Gdy wszystkie przesłanki zostały spełnione można żądać aby nabyta przez osobę trzecią rzecz wróciła do upadłego i aby  z niej zaspokoili się wierzyciele

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację